tư vấn

Thêm nhiều ý kiến nhằm giúp tiết kiệm điện

Thêm nhiều ý kiến nhằm giúp tiết kiệm điện

Ông Trịnh Quốc Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương chia sẻ, chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và