tư vấn tiết kiệm điện

Sản lượng điện tiết kiệm của ngành điện Hà Nội đạt 161,63 triệu kWh

Sản lượng điện tiết kiệm của ngành điện Hà Nội đạt 161,63 triệu kWh

Kể từ kỳ ghi chỉ số tháng 5/2016, khách hàng hoàn toàn chủ động tra cứu được ảnh chụp chỉ số công tơ của gia đình. Dự kiến trong quí III/2016, các khách hàng có thể tra cứu được chỉ