tự động hóa công nghiệp

Dịch vụ thiết kế, thi công hệ thống tự động hóa công nghiệp

Dịch vụ thiết kế, thi công hệ thống tự động hóa công nghiệp

Dịch vụ tiêu biểu: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI – Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống điện điều khiển, tủ MCC, bảng MIMIC, PLC, SCADA cho nhà máy xử lý nước thải. – SCADA giám sát hệ