tủ điện tủ bù

Tủ điện tụ bù chất lượng cao

Tủ điện tụ bù chất lượng cao

Tủ điện tụ bù có tác dụng làm tăng hệ số công suất ( cosφ) bằng cách sử dụng bộ tụ bù làm nguồn phát công suất phản kháng. Bộ tù bù gồm nhiều phần, mỗi phần được điều khiển