Trung tâm Tiết kiệm năng lượng

Cần có hành động thiết thực về tiết kiệm điện

Cần có hành động thiết thực về tiết kiệm điện

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu và đại diện các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã tiến hành thảo luận, cùng nhau chia sẻ các giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp với