trạm trung thế

Dịch vụ thi công, lắp đặt trạm trung thế

Dịch vụ thi công, lắp đặt trạm trung thế

Khi một hệ thống điện làm thiệt hại đến đường dây lưới điện nhà nước có thể bị phạt tiền từ 1 đến 30 triệu đồng, nặng hơn có thể bị ngừng cung cấp điện, truy tố trách nhiệm hình

Dịch vụ nâng cấp trạm trung thế uy tín

Dịch vụ nâng cấp trạm trung thế uy tín

► Thiết bị không đảm bảo vận hành an toàn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không khắc phục kịp thời. Chúng tôi với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này: được tiếp xúc, chứng kiến