trạm biến áp

Dịch vụ nâng cấp trạm biến áp uy tín giá rẻ

Dịch vụ nâng cấp trạm biến áp uy tín giá rẻ

Theo Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30/07/2010 của Bộ Công Thương về “Quy định hệ thống điện phân phối”. Khách hàng cần phải thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hàng năm các thiết bị điện như:

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trạm biến áp

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trạm biến áp

Dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm: Máy biến áp dầu 1. Khảo sát tổng quan, phân tích, đánh giá tình trạng hoạt động của MBA. 2. Thực hiện vệ sinh chuyên nghiệp tổng thể MBA. 3. Thử nghiệm