thiết bị điện

Lợi ích từ chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng”

Lợi ích từ chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng”

Đặc biệt năm nay, nội dung tuyên truyền nhấn mạnh công tác hướng dẫn kiến thức tiết kiệm thiết bị trong từng hộ gia đình, chủ yếu là thiết bị điều hòa. Cụ thể là việc hướng dẫn nâng nhiệt

Cần tổ chức nhiều buổi tập về tiết kiệm điện

Cần tổ chức nhiều buổi tập về tiết kiệm điện

Ngoài ra, Tổng Công ty cũng phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền theo hình thức đến tận nhà hướng dẫn các hộ thay, tặng các đèn TKĐ, phát tờ rơi, quảng cáo,

Dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện uy tín

Dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện uy tín

Các hạng mục thí nghiệm được thực hiện dựa trên tài liệu kỹ thuật và tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Các hạng mục thí nghiệm theo thông tư số 32 sẽ được thí nghiệm và cấp biên bản bởi