phong trào tiết kiệm điện

Duy trì thành công phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện

Duy trì thành công phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện

Thành công của phong trào này là đã hướng đến đúng đối tượng cần phải tuyên truyền – đối tượng EVN HANOI phải cấp điện với sản lượng lớn nhất. Hiện nay, trên TP. Hà Nội, điện sinh hoạt đang

Cần tổ chức nhiều buổi tập về tiết kiệm điện

Cần tổ chức nhiều buổi tập về tiết kiệm điện

Ngoài ra, Tổng Công ty cũng phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền theo hình thức đến tận nhà hướng dẫn các hộ thay, tặng các đèn TKĐ, phát tờ rơi, quảng cáo,