Phó Thủ tướng

Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 1 sẽ cổ phần hóa

Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 sẽ cổ phần hóa

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, giải trình ý kiến các Bộ về việc cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên gây thiệt hại lớn

Mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên gây thiệt hại lớn

“Công tác chỉ đạo phải nhanh nhạy, sát thực tiễn, huy động và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình của nhân dân trong quá trình ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và