nhà máy nhiệt điện

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 đề cao vấn đề bảo vệ môi trường

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 đề cao vấn đề bảo vệ môi trường

Ông Thảo cũng cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục duy trì công tác này trong thời gian tới, chủ động mời chính quyền và người dân địa phương trực tiếp tham gia kiểm tra, giám