nhà máy điện

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 là điểm sáng về bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 là điểm sáng về bảo vệ môi trường sinh thái.

Năm 2015, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 vinh dự được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường. Đây là động lực