nâng cấp trạm biến áp

Dịch vụ nâng cấp trạm biến áp uy tín giá rẻ

Dịch vụ nâng cấp trạm biến áp uy tín giá rẻ

Theo Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30/07/2010 của Bộ Công Thương về “Quy định hệ thống điện phân phối”. Khách hàng cần phải thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hàng năm các thiết bị điện như: