môi trường

Phát triển nhiệt điện than đi đôi với bảo vệ môi trường

Phát triển nhiệt điện than đi đôi với bảo vệ môi trường

Có thể nói, với công nghệ hiện đại cộng với việc các NMNĐ thực hiện nghiêm túc các giải pháp về đảm bảo môi trường, việc phát triển nhiệt điện than không đáng lo ngại như dư luận nêu ra.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 đề cao vấn đề bảo vệ môi trường

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 đề cao vấn đề bảo vệ môi trường

Ông Thảo cũng cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục duy trì công tác này trong thời gian tới, chủ động mời chính quyền và người dân địa phương trực tiếp tham gia kiểm tra, giám