miền trung

Mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên gây thiệt hại lớn

Mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên gây thiệt hại lớn

“Công tác chỉ đạo phải nhanh nhạy, sát thực tiễn, huy động và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình của nhân dân trong quá trình ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và