mạng lưới điện

Điện nông thôn ở Cần Thơ sẽ được nâng cấp

Điện nông thôn ở Cần Thơ sẽ được nâng cấp

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương thành phố tăng cường công tác phối hợp với ngành Điện để xây dựng phương án cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng tinh