làng quê

Mường Lý thay đổi sau khi có điện lưới quốc gia

Mường Lý thay đổi sau khi có điện lưới quốc gia

Được biết, theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, ngành Điện sẽ nỗ lực đưa điện đến 100% thôn, bản trên cả nước. Như vậy, trong tương lai không xa, người dân ở 12 bản còn “trắng điện” ở