lại sơn

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn hoàn thành

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn hoàn thành

Cũng trong ngày 26/11, Điện lực Rạch Giá (đơn vị được giao quản lý lưới điện ở xã đảo Lại Sơn) đã khánh thành và đóng điện công trình chiếu sáng khu công viên và bến tàu Lại Sơn (thay