kiosk

Trạm kiosk hợp bộ thiết kế an toàn giá rẻ

Trạm kiosk hợp bộ thiết kế an toàn giá rẻ

Trạm  kiosk hợp bộ của chúng tôi được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau Trạm kiosk mang thương hiệu 3C  Electric có cậu tạo như một trạm tích hợp, các bộ phận của trạm được sản xuất và