khánh thành dự án

Khánh thành dự án Nhà máy Điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1

Khánh thành dự án Nhà máy Điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1

Được biết, Công ty CP Phong điện Thuận Bình được EVN và các đơn vị thành viên góp 75% vốn thành lập ngày 10/01/2009 với nhiệm vụ chính là tìm kiếm, khảo sát và đầu tư các dự án Năng