hộ gia đình

Lợi ích từ chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng”

Lợi ích từ chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng”

Đặc biệt năm nay, nội dung tuyên truyền nhấn mạnh công tác hướng dẫn kiến thức tiết kiệm thiết bị trong từng hộ gia đình, chủ yếu là thiết bị điều hòa. Cụ thể là việc hướng dẫn nâng nhiệt

Duy trì thành công phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện

Duy trì thành công phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện

Thành công của phong trào này là đã hướng đến đúng đối tượng cần phải tuyên truyền – đối tượng EVN HANOI phải cấp điện với sản lượng lớn nhất. Hiện nay, trên TP. Hà Nội, điện sinh hoạt đang