giải phóng mặt bằng

Khó khăn công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án truyền tải điện

Khó khăn công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án truyền tải điện

Trên thực tế, trong hành lang an toàn đường dây tồn tại chính các dạng nhà, công trình cần cải tạo như nhà mái tôn/ngói; vách/tường gỗ nguyên tấm, trụ gỗ tròn lớn vừa chịu lực vừa để trang trí,