dự án điện

Khánh thành dự án Nhà máy Điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1

Khánh thành dự án Nhà máy Điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1

Được biết, Công ty CP Phong điện Thuận Bình được EVN và các đơn vị thành viên góp 75% vốn thành lập ngày 10/01/2009 với nhiệm vụ chính là tìm kiếm, khảo sát và đầu tư các dự án Năng

Đẩy mạnh đóng điện tại Cao Bằng

Đẩy mạnh đóng điện tại Cao Bằng

Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 thiết kế, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền