điện năng tiêu thụ

Duy trì thành công phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện

Duy trì thành công phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện

Thành công của phong trào này là đã hướng đến đúng đối tượng cần phải tuyên truyền – đối tượng EVN HANOI phải cấp điện với sản lượng lớn nhất. Hiện nay, trên TP. Hà Nội, điện sinh hoạt đang