điện lưới quốc gia

Mường Lý thay đổi sau khi có điện lưới quốc gia

Mường Lý thay đổi sau khi có điện lưới quốc gia

Được biết, theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, ngành Điện sẽ nỗ lực đưa điện đến 100% thôn, bản trên cả nước. Như vậy, trong tương lai không xa, người dân ở 12 bản còn “trắng điện” ở

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn hoàn thành

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn hoàn thành

Cũng trong ngày 26/11, Điện lực Rạch Giá (đơn vị được giao quản lý lưới điện ở xã đảo Lại Sơn) đã khánh thành và đóng điện công trình chiếu sáng khu công viên và bến tàu Lại Sơn (thay