dịch vụ vận hành Recloser

Dịch vụ giám sát, vận hành Recloser

Dịch vụ giám sát, vận hành Recloser

Chúng tôi cung cấp và đảm nhận yêu cầu giám sát, vận hành Recloser: 1. Vỏ máy có bị rỉ sét, thân máy có bị nghiêng không. 2. Sứ cách điện sứ có bị bẩn, nức, bể hoặc bị phóng