dịch vụ lắp đặt trạm trung thế

Dịch vụ thi công, lắp đặt trạm trung thế

Dịch vụ thi công, lắp đặt trạm trung thế

Khi một hệ thống điện làm thiệt hại đến đường dây lưới điện nhà nước có thể bị phạt tiền từ 1 đến 30 triệu đồng, nặng hơn có thể bị ngừng cung cấp điện, truy tố trách nhiệm hình