dịch vụ cấp điện

Dịch vụ cấp điện online của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Dịch vụ cấp điện online của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Theo bà Lê Bích Ngọc – Phó phòng Kinh doanh, PC Đống Đa, từ tháng 8/2016, Công ty chính thức ứng dụng phần mềm Quản lý cấp điện cho khách hàng trên hệ thống điện tử tại toàn bộ quận