cung cấp bộ tủ bù

Tủ điện tụ bù chất lượng cao

Tủ điện tụ bù chất lượng cao

Tủ điện tụ bù có tác dụng làm tăng hệ số công suất ( cosφ) bằng cách sử dụng bộ tụ bù làm nguồn phát công suất phản kháng. Bộ tù bù gồm nhiều phần, mỗi phần được điều khiển