công ty điện

Khánh thành dự án Nhà máy Điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1

Khánh thành dự án Nhà máy Điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1

Được biết, Công ty CP Phong điện Thuận Bình được EVN và các đơn vị thành viên góp 75% vốn thành lập ngày 10/01/2009 với nhiệm vụ chính là tìm kiếm, khảo sát và đầu tư các dự án Năng

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 đề cao vấn đề bảo vệ môi trường

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 đề cao vấn đề bảo vệ môi trường

Ông Thảo cũng cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục duy trì công tác này trong thời gian tới, chủ động mời chính quyền và người dân địa phương trực tiếp tham gia kiểm tra, giám