công tơ điện

Tủ công tơ thiết kế an toàn

Tủ công tơ thiết kế an toàn

Tủ công tơ của chúng tôi được thiết kế tuỳ theo phụ tải của khách hàng là tải 3P hay 1P – Với tải 3P công suất nhỏ : Imax < 100A dùng công tơ loại trực tiếp 10/20A, 10/40A,