cấp điện

Điện nông thôn ở Cần Thơ sẽ được nâng cấp

Điện nông thôn ở Cần Thơ sẽ được nâng cấp

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương thành phố tăng cường công tác phối hợp với ngành Điện để xây dựng phương án cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng tinh

Dịch vụ cấp điện online của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Dịch vụ cấp điện online của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Theo bà Lê Bích Ngọc – Phó phòng Kinh doanh, PC Đống Đa, từ tháng 8/2016, Công ty chính thức ứng dụng phần mềm Quản lý cấp điện cho khách hàng trên hệ thống điện tử tại toàn bộ quận