cao bằng

Đẩy mạnh đóng điện tại Cao Bằng

Đẩy mạnh đóng điện tại Cao Bằng

Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 thiết kế, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền