cà mau

Nâng cao ý thức an toàn điện cho người dân ở Cà Mau

Nâng cao ý thức an toàn điện cho người dân ở Cà Mau

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cần thường xuyên kiểm tra, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những trường hợp người dân tự ý kéo đường điện chia hơi nhằm mục đích kinh doanh, dùng