bộ trưởng bộ công thương

Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Đối tượng phải áp dụng quy định này là khách hàng sử dụng điện có đề nghị đấu nối vào lưới điện phân phối; đơn vị phân phối điện; đơn vị phân phối điện và bán lẻ điện; Tập đoàn