Bộ Công Thương

Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 1 sẽ cổ phần hóa

Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 sẽ cổ phần hóa

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, giải trình ý kiến các Bộ về việc cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Đối tượng phải áp dụng quy định này là khách hàng sử dụng điện có đề nghị đấu nối vào lưới điện phân phối; đơn vị phân phối điện; đơn vị phân phối điện và bán lẻ điện; Tập đoàn