bảo vệ môi trường

Phát triển nhiệt điện than đi đôi với bảo vệ môi trường

Phát triển nhiệt điện than đi đôi với bảo vệ môi trường

Có thể nói, với công nghệ hiện đại cộng với việc các NMNĐ thực hiện nghiêm túc các giải pháp về đảm bảo môi trường, việc phát triển nhiệt điện than không đáng lo ngại như dư luận nêu ra.