bảo trì trạm biến áp

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trạm biến áp

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trạm biến áp

Dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm: Máy biến áp dầu 1. Khảo sát tổng quan, phân tích, đánh giá tình trạng hoạt động của MBA. 2. Thực hiện vệ sinh chuyên nghiệp tổng thể MBA. 3. Thử nghiệm