bảo dưỡng trạm trung thế

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trạm trung thế

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trạm trung thế

Dịch vụ của chúng tôi: 1. Kiểm tra tổng quát: – Phát hiện các hư hỏng vật lý của tủ và các thiết bị trong, ngoài vỏ tủ. – Làm sạch bằng dung dịch chuyên dụng và máy hút chân