an toàn lưới điện

Nâng cao an toàn lưới điện cao áp trong mùa khô

Nâng cao an toàn lưới điện cao áp trong mùa khô

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, đặc biệt là nạn hạn hán kéo dài. Chính vì vậy, để đảm bảo việc cung ứng điện được an toàn, liên tục,