an toàn điện

Gắn điện kế miễn phí cho nhiều hộ nghèo ở Nam Bộ

Gắn điện kế miễn phí cho nhiều hộ nghèo ở Nam Bộ

Chấm dứt tình trạng mất an toàn do câu nối điện đang là nỗ lực của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Hàng trăm cột điện đang tiếp tục được dựng lên ở những khu vực vùng sâu, vùng

Nâng cao an toàn lưới điện cao áp trong mùa khô

Nâng cao an toàn lưới điện cao áp trong mùa khô

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, đặc biệt là nạn hạn hán kéo dài. Chính vì vậy, để đảm bảo việc cung ứng điện được an toàn, liên tục,

Nâng cao ý thức an toàn điện cho người dân ở Cà Mau

Nâng cao ý thức an toàn điện cho người dân ở Cà Mau

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cần thường xuyên kiểm tra, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những trường hợp người dân tự ý kéo đường điện chia hơi nhằm mục đích kinh doanh, dùng