Dịch vụ bảo trì hệ thống Busway giá rẻ

Dịch vụ bảo trì hệ thống Busway giá rẻ

Dịch vụ bảo trì:

– Xác định thời gian vận hành và chiều dài của hệ thống Busway để đưa ra phương án bảo dưỡng phù hợp.
– Thực hiện phương pháp bảo trì hiệu quả:

Thực hiện việc kiểm tra nhiệt độ (scan nhiệt) thanh Busway và đặc biệt tại các khớp nối, các Flugin box trong tình trạng Busway đang mang tải.
Phân tích kết quả scan nhiệt để đưa ra kế hoạch bảo trì cụ thể cho từng vị trí.
Tiến hành cắt điện, siết lực lại tại các khớp nối và các Flugin box theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Vệ sinh thanh Busway, các khớp nối và các Flugin box bằng máy hút bụi và dung dịch chuyên dụng.
Đóng điện và scan nhiệt lại rồi so sánh với kết quả scan nhiệt lúc chưa bảo trì và xuất báo cáo kết quả bảo trì.