Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trạm biến áp

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trạm biến áp

Dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

Máy biến áp dầu

1. Khảo sát tổng quan, phân tích, đánh giá tình trạng hoạt động của MBA.
2. Thực hiện vệ sinh chuyên nghiệp tổng thể MBA.
3. Thử nghiệm mẫu dầu định kỳ.
4. Cải thiện khâu thiết kế, lắp đặt MBA cho phù hợp với yêu cầu vận hành.
5. Châm dầu đúng loại dầu máy biến áp khi MBA bị hụt dầu vận hành.
6. Vệ sinh và siết lực lại các đầu cosse, mối nối cáp phía cao áp và hạ áp.
7. Kiểm tra giá trị cách điện của MBA ở các thành phần: cao áp-vỏ, cao áp-hạ áp và hạ áp-vỏ.
8. Vệ sinh vỏ và sứ, kiểm tra cable ở đầu nhất thứ, nhị thứ.
9. Kiểm tra nhiệt độ độ dầu MBA, kiểm tra hoạt động bộ điều khiển.
10. Tư vấn, gia cố mặt bằng trạm cho phù hợp với sự vận hành ồn định MBA.
11. Kiểm tra bộ nguồn AC, DC vệ sinh tủ điều khiển, các board mạch của bộ chuyển nấc.

Máy biến áp khô

1. Khảo sát tổng quan, phân tích, đánh giá tình trạng hoạt động của MBA.
2. Kiểm tra phần cáp phía cao áp, hạ áp và lõi từ MBA xem có hiện tượng cháy, nám không để đưa ra phương pháp bảo trì phù hợp.
3. Thực hiện vệ sinh chuyên nghiệp tổng thể MBA.
4. Vệ sinh phần cao áp, hạ áp, lõi từ MBA, quạt làm mát.
5. Siết lực lại toàn bộ đầu dây phía cao áp và hạ áp của MBA.
6. Kiểm tra nhiệt độ vận hành của MBA, bộ điều khiển nhiệt độ và quạt làm mát MBA.
7. Kiểm tra giá trị cách điện của MBA ở các thành phần: cao áp-vỏ, cao áp-hạ áp và hạ áp-vỏ.
8. Kiểm tra điện áp cao (dielectric test) nếu cần thiết và được yêu cầu.
9. Tư vấn vận hành và gia cố mặt bằng MBA phù hợp.