Cần có hành động thiết thực về tiết kiệm điện

Cần có hành động thiết thực về tiết kiệm điện

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu và đại diện các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã tiến hành thảo luận, cùng nhau chia sẻ các giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của cơ sở.

Đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Long – Phó Vụ Trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và tiết kiệm năng lượng Bộ Công thương tại Hội nghị thông báo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm do Sở Công thương Hà Nội đã phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI), Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức sáng ngày 21/9/2016 tại Hội trường Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Cùng dự có đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN HANOI, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông và 224 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên toàn TP Hà Nội.

Thông qua Hội nghị, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã được hướng dẫn chi tiết về trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đại diện Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP Hà Nội hướng dẫn trách nhiệm của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Quang – Phó Trưởng Ban Kinh doanh EVN HANOI đã tư vấn những biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ điện của phương tiện, thiết bị mà vẫn đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đề đặt ra đối với quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở, từ đó cơ sở sẽ xây dựng các kế hoạch, đề ra và thực hiện các biện pháp, hành động cụ thể, thiết thực của riêng mình nhằm giảm mức tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí.

Theo evnhanoi.vn