Các hồ chứa của Công ty Thủy điện Ialy cơ bản tích nước

Các hồ chứa của Công ty Thủy điện Ialy cơ bản tích nước

Cùng với đó, các hoạt động bảo dưỡng sửa chữa các hệ thống dây chuyền thiết bị chính trong năm 2016 cũng đã hoàn thành, các nhà máy đã sẵn sàng phát điện trong dịp Tết và mùa khô 2017.

Đảm bảo điện cho mùa khô 2017, đến nay các hồ chứa của Công ty Thủy điện Ialy cơ bản tích nước.

Ông Đoàn Tiến Cường – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho biết: Công ty quản lý 03 nhà máy thủy điện lớn gồm Ialy (công suất 720 MW), Pleikrông (110 MW) và Sê San 3 (260 MW), chính vì thế Công ty Thủy điện Ialy đóng vai trò rất quan trọng trong việc cấp nước hạ du khu vực Tây Nguyên cũng như đảm bảo điện cho miền Nam.

Năm 2016 do tiếp tục bị ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến tình hình khí tượng thủy văn khu vực bắc Tây Nguyên và trên dòng sông Sê San gặp nhiều bất lợi. Tổng lượng nước về hồ Ialy tính đến hết tháng 11 năm 2016 chỉ đạt 5,6 tỉ m3, đạt 66% trung bình nhiều năm. Đây là một trong những năm lượng nước về hồ ít nhất từ trước đến nay.

Với điều kiện thủy văn như vậy, tính đến hết tháng 11 năm 2016, Công ty chỉ mới sản xuất được 3,466 tỉ kWh so với kế hoạch Tập đoàn giao là 4,744 tỉ kWh, bằng 73% kế hoặc năm, tương đương 65% so với sản lượng điện sản xuất trung bình nhiều năm.

Mặc dù gặp khó khăn trong việc tích nước hồ chứa, nhưng thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn về việc bảo đảm cấp nước cho hạ du khu vực Tây Nguyên cũng như đảm bảo điện cho miền Nam mùa khô 2017, Công ty đã “hy sinh” sản lượng phát điện để tích nước đầy các hồ chứa. Đến nay các hồ chứa của Công ty cơ bản tích nước theo yêu cầu, cụ thể Pleikrong đạt 569 m so với mực nước dâng bình thường là 570 m, hồ Ialy cũng đạt 514 m so với 515 m mực nước dâng bình thường.

Theo evn.com.vn

Nội dung cùng danh mục